Thai | English
ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
   ผลิตภัณฑ์ขายดี
   ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งหมด
    กระบวนการการผลิตเครื่องหนัง
    รวมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแท้ทุกหมวด
    ผลิตภัณฑ์หนังจระเข้แท้
    ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบนแท้
    ผลิตภัณฑ์หนังนกกระจอกเทศแท้
    ผลิตภัณฑ์หนังแท้อื่นๆ
    วิธีสั่งซื้อปลีก + วิธีการชำระเงิน
    เงื่อนไขการสั่งซื้อ
    งานแสดงสินค้า (Leather Fair)
    วิธีการดูแลรักษาเครื่องหนัง
    นโยบายความเป็นส่วนตัว
    นโยบายความปลอดภัย
    ใบอนุญาตไซเตส
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 730
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,026,946
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ จำกัด

ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เครื่องหนังแท้ทุกชนิดของไทย ในราคาที่ถูกต้อง 

TOL: Manufacturer & Exporter of Genuine Exotic Leather Products.

บริษัท ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ จำกัด (ที.โอ.แอล) เป็นหนึ่งของผู้ผลิตและส่งออกเครื่องหนังแท้ที่ผลืตจากหนังจระเข้แท้ หนังกระเบนแท้ หนังนกกระจอกเทศแท้ ภายใต้แบรนด์ เวส ทา โน่ (WESTANO) ผลิตภัณฑ์หลักที่เราผลิตได้แก่ กระเป๋าหนังจระเข้ กระเป๋าถือหนังจระเข้ กระเป๋าสะพายหนังนกกระจอกเทศ กระเป๋าสตางค์หนังจระเข้ หนังปลากระเบน เข็มขัดหนังจระเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังปลากระเบน สายนาฬิกาหนังจระเข้แท้ หนังจระเข้แท้ฟอกสำเร็จ จำหน่ายทั้งปลีก ส่ง และสั่งทำตามออเดอร์ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยช่างที่มีความชำนาญและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน 
 
โชว์รูปของเราตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ ยินดีตอนรับสำหรับทั้งลูกค้าปลีก หรือลูกค้าส่งที่ต้องการสั่งซื้อไปจำหน่ายต่อ หรือมีหน้าร้านของตัวเอง เรารับผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ดวยขั้นตอนที่ง่าย และวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย ได้แก่ โอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต เพย์พาล


ทีโอแอล เพียงใช้หนังจากฟาร์มที่มีการเพาะเลี้ยงถูกต้องตามระเบียบของไซเตซ (CITES). ผลิตภัณฑ์ของ ที โอ แอล ส่งออกพร้อมกับใบอนุญาตส่งออก หรือ ไซเตส (CITES) ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ปัจจุบันเราผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า กรุณา 
ติดต่อเราCorporate Philosophy
 

As a knowledge-based company, TOL embraces a philosophy of lifelong learning, enabling all its employees to continually acquire and share knowledge so that they can collaborate to meet customer needs while adapting to a changing environ. Further, TOL is committed to offering quality services and products and adhere to the following principles:

- the highest ethical standards
- the highest service levels
- the product leadership
- continuous contribution to HR Performance Enhancement

 

 


Vision

TOL  has a clear vision for the development and delivery of affordable quality products and services that successfully meet target customer tastes and needs, in the midst of change, through proactive powerful leadership, constantly monitoring  environmental change, and providing and organizing resources in the right direction.

Values

TOL  is guided by the following shared values:
       - treating everyone with honesty, fairness and respect
       - conducting our business at the highest level of integrity
       - open communications, hard work, and prudent financial management


Mission


Our mission is to be a leader in defining and delivering affordable quality products and services on a win/win basis, ensuring maximum customer satisfaction; and, through our culture of “Shared Vision. Shared Values”, to build up long-term relationships with our members, associates, partners, principals, agents, vendors, customers, the local and international

communities.


Russian Customers:

Тайский Восточный кожа Лтд

Ведущий в Таиланде производителем и экспортером подлинных экзотических изделий из кожи .

"Право место, где можно найти качественные экзотические изделия из кожи по правильной цене "

Прочность , утилиты, эмоциональный призыв , качество обслуживания и ответственность

ТОЛ : Производитель и экспортер оригинальных экзотических кожа .

Посвящается вашего полного удовлетворения , тайский Восточный Leather Company Limited ( TOL) является одним из ведущих производителей и экспортеров подлинных экзотических кожаных изделий , таких как кожаные сумки , сумки, кошельки , бумажники , ремни , портфели, багаж , ботинки, туфли, Ремешки Таиланда сделаны из кожи аллигатора / крокодила , ската , змеи , питона , страуса или других экзотических кож. ТОЛ производит товары с помощью скинов из устойчивых поставщиков. ТОЛ использует только животных от юридических племенных хозяйств в соответствии с правилами Конвенции СИТЕС , чтобы сохранить дикую жизнь .

ТОЛ строго придерживаться Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС ) правил . Наши экзотические продукты кожаные будет сопровождаться СИТЕС сертификаты , одобренные национального парка , дикой природы и растений Департамента охраны Таиланда .. ТОЛ была создана в провинции Самутпракарн , кожевенной промышленной недвижимости Таиланда , где 138 кожевенного заводов расположены. Изделия из кожи являются одним из лучших 15 экспортной продукции Таиланда.

Корпоративная философия


Как компании , основанной на знаниях , ТОЛ охватывает философию на протяжении всей жизни , что позволяет всех своих сотрудников постоянно приобретать и делиться знаниями , чтобы они могли сотрудничать для удовлетворения потребностей клиентов в условиях адаптации к изменяющейся окружающей . Кроме того, ТОЛ стремится предлагать качественные услуги и продукты и придерживаться следующих принципов :
- Самые высокие этические стандарты
- Самые высокие уровни обслуживания
- Руководство продукт
- Непрерывный вклад в повышение производительности HR
зрение

ТОЛ имеет четкое видение для разработки и поставки доступным качеством продукции и услуг , успешно преодолевающих целевых вкусы и потребности клиентов, в самый разгар перемен, посредством активного мощного руководства , постоянный мониторинг изменений в окружающей среде , а также предоставление и организации ресурсы в правильном направлении .
 
 


величины

ТОЛ руководствуется следующими общими ценностями :
       - Относиться ко всем с честность, справедливость и уважение
       - Проводить нашу деятельность на самом высоком уровне целостности
       - Открытые коммуникации, тяжелая работа , и разумному управлению финансами
 

миссияНаша миссия заключается , чтобы быть лидером в определении и предоставлении доступным качества продукции и услуг на выиграть / выиграть основе , обеспечивая максимальное удовлетворение клиентов , и , через нашу культуру " общего видения. Общие ценности ", чтобы создать долгосрочные отношения с нашими членами , партнеров, партнеров , директоров , агентов , поставщиков , клиентов,местных и международных
общин.
Tayskiy Vostochnyy kozha Ltd

Vedushchiy v Tailande proizvoditelem i eksporterom podlinnykh ekzoticheskikh izdeliy iz kozhi .

"Pravo mesto, gde mozhno nayti kachestvennyye ekzoticheskiye izdeliya iz kozhi po pravil'noy tsene "

Prochnost' , utility, emotsional'nyy prizyv , kachestvo obsluzhivaniya i otvetstvennost'

TOL : Proizvoditel' i eksporter original'nykh ekzoticheskikh kozha .

Posvyashchayetsya vashego polnogo udovletvoreniya , tayskiy Vostochnyy Leather Company Limited ( TOL) yavlyayetsya odnim iz vedushchikh proizvoditeley i eksporterov podlinnykh ekzoticheskikh kozhanykh izdeliy , takikh kak kozhanyye sumki , sumki, koshel'ki , bumazhniki , remni , portfeli, bagazh , botinki, tufli, Remeshki Tailanda sdelany iz kozhi alligatora / krokodila , skata , zmei , pitona , strausa ili drugikh ekzoticheskikh kozh. TOL proizvodit tovary s pomoshch'yu skinov iz ustoychivykh postavshchikov. TOL ispol'zuyet tol'ko zhivotnykh ot yuridicheskikh plemennykh khozyaystv v sootvetstvii s pravilami Konventsii SITES , chtoby sokhranit' dikuyu zhizn' .

TOL strogo priderzhivat'sya Konventsii o mezhdunarodnoy torgovle vidami dikoy fauny i flory (SITES ) pravil . Nashi ekzoticheskiye produkty kozhanyye budet soprovozhdat'sya SITES sertifikaty , odobrennyye natsional'nogo parka , dikoy prirody i rasteniy Departamenta okhrany Tailanda .. TOL byla sozdana v provintsii Samutprakarn , kozhevennoy promyshlennoy nedvizhimosti Tailanda , gde 138 kozhevennogo zavodov raspolozheny. Izdeliya iz kozhi yavlyayutsya odnim iz luchshikh 15 eksportnoy produktsii Tailanda.

Korporativnaya filosofiya


Kak kompanii , osnovannoy na znaniyakh , TOL okhvatyvayet filosofiyu na protyazhenii vsey zhizni , chto pozvolyayet vsekh svoikh sotrudnikov postoyanno priobretat' i delit'sya znaniyami , chtoby oni mogli sotrudnichat' dlya udovletvoreniya potrebnostey kliyentov v usloviyakh adaptatsii k izmenyayushcheysya okruzhayushchey . Krome togo, TOL stremitsya predlagat' kachestvennyye uslugi i produkty i priderzhivat'sya sleduyushchikh printsipov :
- Samyye vysokiye eticheskiye standarty
- Samyye vysokiye urovni obsluzhivaniya
- Rukovodstvo produkt
- Nepreryvnyy vklad v povysheniye proizvoditel'nosti HR
zreniye

TOL imeyet chetkoye videniye dlya razrabotki i postavki dostupnym kachestvom produktsii i uslug , uspeshno preodolevayushchikh tselevykh vkusy i potrebnosti kliyentov, v samyy razgar peremen, posredstvom aktivnogo moshchnogo rukovodstva , postoyannyy monitoring izmeneniy v okruzhayushchey srede , a takzhe predostavleniye i organizatsii resursy v pravil'nom napravlenii .
 
 


velichiny

TOL rukovodstvuyetsya sleduyushchimi obshchimi tsennostyami :
        - Otnosit'sya ko vsem s chestnost', spravedlivost' i uvazheniye
        - Provodit' nashu deyatel'nost' na samom vysokom urovne tselostnosti
        - Otkrytyye kommunikatsii, tyazhelaya rabota , i razumnomu upravleniyu finansami
 

missiyaNasha missiya zaklyuchayetsya , chtoby byt' liderom v opredelenii i predostavlenii dostupnym kachestva produktsii i uslug na vyigrat' / vyigrat' osnove , obespechivaya maksimal'noye udovletvoreniye kliyentov , i , cherez nashu kul'turu " obshchego videniya. Obshchiye tsennosti ", chtoby sozdat' dolgosrochnyye otnosheniya s nashimi chlenami , partnerov, partnerov , direktorov , agentov , postavshchikov , kliyentov,mestnykh i mezhdunarodnykh
obshchin.

Тайский Восточный кожа Лтд

Ведущий в Таиланде производителем и экспортером подлинных экзотических изделий из кожи .

"Право место, где можно найти качественные экзотические изделия из кожи по правильной цене "

Прочность , утилиты, эмоциональный призыв , качество обслуживания и ответственность

ТОЛ : Производитель и экспортер оригинальных экзотических кожа .

Посвящается вашего полного удовлетворения , тайский Восточный Leather Company Limited ( TOL) является одним из ведущих производителей и экспортеров подлинных экзотических кожаных изделий , таких как кожаные сумки , сумки, кошельки , бумажники , ремни , портфели, багаж , ботинки, туфли, Ремешки Таиланда сделаны из кожи аллигатора / крокодила , ската , змеи , питона , страуса или других экзотических кож. ТОЛ производит товары с помощью скинов из устойчивых поставщиков. ТОЛ использует только животных от юридических племенных хозяйств в соответствии с правилами Конвенции СИТЕС , чтобы сохранить дикую жизнь .

ТОЛ строго придерживаться Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС ) правил . Наши экзотические продукты кожаные будет сопровождаться СИТЕС сертификаты , одобренные национального парка , дикой природы и растений Департамента охраны Таиланда .. ТОЛ была создана в провинции Самутпракарн , кожевенной промышленной недвижимости Таиланда , где 138 кожевенного заводов расположены. Изделия из кожи являются одним из лучших 15 экспортной продукции Таиланда.

Корпоративная философия


Как компании , основанной на знаниях , ТОЛ охватывает философию на протяжении всей жизни , что позволяет всех своих сотрудников постоянно приобретать и делиться знаниями , чтобы они могли сотрудничать для удовлетворения потребностей клиентов в условиях адаптации к изменяющейся окружающей . Кроме того, ТОЛ стремится предлагать качественные услуги и продукты и придерживаться следующих принципов :
- Самые высокие этические стандарты
- Самые высокие уровни обслуживания
- Руководство продукт
- Непрерывный вклад в повышение производительности HR
зрение

ТОЛ имеет четкое видение для разработки и поставки доступным качеством продукции и услуг , успешно преодолевающих целевых вкусы и потребности клиентов, в самый разгар перемен, посредством активного мощного руководства , постоянный мониторинг изменений в окружающей среде , а также предоставление и организации ресурсы в правильном направлении .
 
 


величины

ТОЛ руководствуется следующими общими ценностями :
       - Относиться ко всем с честность, справедливость и уважение
       - Проводить нашу деятельность на самом высоком уровне целостности
       - Открытые коммуникации, тяжелая работа , и разумному управлению финансами
 

миссияНаша миссия заключается , чтобы быть лидером в определении и предоставлении доступным качества продукции и услуг на выиграть / выиграть основе , обеспечивая максимальное удовлетворение клиентов , и , через нашу культуру " общего видения. Общие ценности ", чтобы создать долгосрочные отношения с нашими членами , партнеров, партнеров , директоров , агентов , поставщиков , клиентов,местных и международных
общин.
Tayskiy Vostochnyy kozha Ltd

Vedushchiy v Tailande proizvoditelem i eksporterom podlinnykh ekzoticheskikh izdeliy iz kozhi .

"Pravo mesto, gde mozhno nayti kachestvennyye ekzoticheskiye izdeliya iz kozhi po pravil'noy tsene "

Prochnost' , utility, emotsional'nyy prizyv , kachestvo obsluzhivaniya i otvetstvennost'

TOL : Proizvoditel' i eksporter original'nykh ekzoticheskikh kozha .

Posvyashchayetsya vashego polnogo udovletvoreniya , tayskiy Vostochnyy Leather Company Limited ( TOL) yavlyayetsya odnim iz vedushchikh proizvoditeley i eksporterov podlinnykh ekzoticheskikh kozhanykh izdeliy , takikh kak kozhanyye sumki , sumki, koshel'ki , bumazhniki , remni , portfeli, bagazh , botinki, tufli, Remeshki Tailanda sdelany iz kozhi alligatora / krokodila , skata , zmei , pitona , strausa ili drugikh ekzoticheskikh kozh. TOL proizvodit tovary s pomoshch'yu skinov iz ustoychivykh postavshchikov. TOL ispol'zuyet tol'ko zhivotnykh ot yuridicheskikh plemennykh khozyaystv v sootvetstvii s pravilami Konventsii SITES , chtoby sokhranit' dikuyu zhizn' .

TOL strogo priderzhivat'sya Konventsii o mezhdunarodnoy torgovle vidami dikoy fauny i flory (SITES ) pravil . Nashi ekzoticheskiye produkty kozhanyye budet soprovozhdat'sya SITES sertifikaty , odobrennyye natsional'nogo parka , dikoy prirody i rasteniy Departamenta okhrany Tailanda .. TOL byla sozdana v provintsii Samutprakarn , kozhevennoy promyshlennoy nedvizhimosti Tailanda , gde 138 kozhevennogo zavodov raspolozheny. Izdeliya iz kozhi yavlyayutsya odnim iz luchshikh 15 eksportnoy produktsii Tailanda.

Korporativnaya filosofiya


Kak kompanii , osnovannoy na znaniyakh , TOL okhvatyvayet filosofiyu na protyazhenii vsey zhizni , chto pozvolyayet vsekh svoikh sotrudnikov postoyanno priobretat' i delit'sya znaniyami , chtoby oni mogli sotrudnichat' dlya udovletvoreniya potrebnostey kliyentov v usloviyakh adaptatsii k izmenyayushcheysya okruzhayushchey . Krome togo, TOL stremitsya predlagat' kachestvennyye uslugi i produkty i priderzhivat'sya sleduyushchikh printsipov :
- Samyye vysokiye eticheskiye standarty
- Samyye vysokiye urovni obsluzhivaniya
- Rukovodstvo produkt
- Nepreryvnyy vklad v povysheniye proizvoditel'nosti HR
zreniye

TOL imeyet chetkoye videniye dlya razrabotki i postavki dostupnym kachestvom produktsii i uslug , uspeshno preodolevayushchikh tselevykh vkusy i potrebnosti kliyentov, v samyy razgar peremen, posredstvom aktivnogo moshchnogo rukovodstva , postoyannyy monitoring izmeneniy v okruzhayushchey srede , a takzhe predostavleniye i organizatsii resursy v pravil'nom napravlenii .
 
 


velichiny

TOL rukovodstvuyetsya sleduyushchimi obshchimi tsennostyami :
        - Otnosit'sya ko vsem s chestnost', spravedlivost' i uvazheniye
        - Provodit' nashu deyatel'nost' na samom vysokom urovne tselostnosti
        - Otkrytyye kommunikatsii, tyazhelaya rabota , i razumnomu upravleniyu finansami
 

missiyaNasha missiya zaklyuchayetsya , chtoby byt' liderom v opredelenii i predostavlenii dostupnym kachestva produktsii i uslug na vyigrat' / vyigrat' osnove , obespechivaya maksimal'noye udovletvoreniye kliyentov , i , cherez nashu kul'turu " obshchego videniya. Obshchiye tsennosti ", chtoby sozdat' dolgosrochnyye otnosheniya s nashimi chlenami , partnerov, partnerov , direktorov , agentov , postavshchikov , kliyentov,mestnykh i mezhdunarodnykh
obshchin.

Тайский Восточный кожа Лтд

Ведущий в Таиланде производителем и экспортером подлинных экзотических изделий из кожи .

"Право место, где можно найти качественные экзотические изделия из кожи по правильной цене "

Прочность , утилиты, эмоциональный призыв , качество обслуживания и ответственность

ТОЛ : Производитель и экспортер оригинальных экзотических кожа .

Посвящается вашего полного удовлетворения , тайский Восточный Leather Company Limited ( TOL) является одним из ведущих производителей и экспортеров подлинных экзотических кожаных изделий , таких как кожаные сумки , сумки, кошельки , бумажники , ремни , портфели, багаж , ботинки, туфли, Ремешки Таиланда сделаны из кожи аллигатора / крокодила , ската , змеи , питона , страуса или других экзотических кож. ТОЛ производит товары с помощью скинов из устойчивых поставщиков. ТОЛ использует только животных от юридических племенных хозяйств в соответствии с правилами Конвенции СИТЕС , чтобы сохранить дикую жизнь .

ТОЛ строго придерживаться Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС ) правил . Наши экзотические продукты кожаные будет сопровождаться СИТЕС сертификаты , одобренные национального парка , дикой природы и растений Департамента охраны Таиланда .. ТОЛ была создана в провинции Самутпракарн , кожевенной промышленной недвижимости Таиланда , где 138 кожевенного заводов расположены. Изделия из кожи являются одним из лучших 15 экспортной продукции Таиланда.

Корпоративная философия


Как компании , основанной на знаниях , ТОЛ охватывает философию на протяжении всей жизни , что позволяет всех своих сотрудников постоянно приобретать и делиться знаниями , чтобы они могли сотрудничать для удовлетворения потребностей клиентов в условиях адаптации к изменяющейся окружающей . Кроме того, ТОЛ стремится предлагать качественные услуги и продукты и придерживаться следующих принципов :
- Самые высокие этические стандарты
- Самые высокие уровни обслуживания
- Руководство продукт
- Непрерывный вклад в повышение производительности HR
зрение

ТОЛ имеет четкое видение для разработки и поставки доступным качеством продукции и услуг , успешно преодолевающих целевых вкусы и потребности клиентов, в самый разгар перемен, посредством активного мощного руководства , постоянный мониторинг изменений в окружающей среде , а также предоставление и организации ресурсы в правильном направлении .
 
 


величины

ТОЛ руководствуется следующими общими ценностями :
       - Относиться ко всем с честность, справедливость и уважение
       - Проводить нашу деятельность на самом высоком уровне целостности
       - Открытые коммуникации, тяжелая работа , и разумному управлению финансами
 

миссияНаша миссия заключается , чтобы быть лидером в определении и предоставлении доступным качества продукции и услуг на выиграть / выиграть основе , обеспечивая максимальное удовлетворение клиентов , и , через нашу культуру " общего видения. Общие ценности ", чтобы создать долгосрочные отношения с нашими членами , партнеров, партнеров , директоров , агентов , поставщиков , клиентов,местных и международных
общин.
Tayskiy Vostochnyy kozha Ltd

Vedushchiy v Tailande proizvoditelem i eksporterom podlinnykh ekzoticheskikh izdeliy iz kozhi .

"Pravo mesto, gde mozhno nayti kachestvennyye ekzoticheskiye izdeliya iz kozhi po pravil'noy tsene "

Prochnost' , utility, emotsional'nyy prizyv , kachestvo obsluzhivaniya i otvetstvennost'

TOL : Proizvoditel' i eksporter original'nykh ekzoticheskikh kozha .

Posvyashchayetsya vashego polnogo udovletvoreniya , tayskiy Vostochnyy Leather Company Limited ( TOL) yavlyayetsya odnim iz vedushchikh proizvoditeley i eksporterov podlinnykh ekzoticheskikh kozhanykh izdeliy , takikh kak kozhanyye sumki , sumki, koshel'ki , bumazhniki , remni , portfeli, bagazh , botinki, tufli, Remeshki Tailanda sdelany iz kozhi alligatora / krokodila , skata , zmei , pitona , strausa ili drugikh ekzoticheskikh kozh. TOL proizvodit tovary s pomoshch'yu skinov iz ustoychivykh postavshchikov. TOL ispol'zuyet tol'ko zhivotnykh ot yuridicheskikh plemennykh khozyaystv v sootvetstvii s pravilami Konventsii SITES , chtoby sokhranit' dikuyu zhizn' .

TOL strogo priderzhivat'sya Konventsii o mezhdunarodnoy torgovle vidami dikoy fauny i flory (SITES ) pravil . Nashi ekzoticheskiye produkty kozhanyye budet soprovozhdat'sya SITES sertifikaty , odobrennyye natsional'nogo parka , dikoy prirody i rasteniy Departamenta okhrany Tailanda .. TOL byla sozdana v provintsii Samutprakarn , kozhevennoy promyshlennoy nedvizhimosti Tailanda , gde 138 kozhevennogo zavodov raspolozheny. Izdeliya iz kozhi yavlyayutsya odnim iz luchshikh 15 eksportnoy produktsii Tailanda.

Korporativnaya filosofiya


Kak kompanii , osnovannoy na znaniyakh , TOL okhvatyvayet filosofiyu na protyazhenii vsey zhizni , chto pozvolyayet vsekh svoikh sotrudnikov postoyanno priobretat' i delit'sya znaniyami , chtoby oni mogli sotrudnichat' dlya udovletvoreniya potrebnostey kliyentov v usloviyakh adaptatsii k izmenyayushcheysya okruzhayushchey . Krome togo, TOL stremitsya predlagat' kachestvennyye uslugi i produkty i priderzhivat'sya sleduyushchikh printsipov :
- Samyye vysokiye eticheskiye standarty
- Samyye vysokiye urovni obsluzhivaniya
- Rukovodstvo produkt
- Nepreryvnyy vklad v povysheniye proizvoditel'nosti HR
zreniye

TOL imeyet chetkoye videniye dlya razrabotki i postavki dostupnym kachestvom produktsii i uslug , uspeshno preodolevayushchikh tselevykh vkusy i potrebnosti kliyentov, v samyy razgar peremen, posredstvom aktivnogo moshchnogo rukovodstva , postoyannyy monitoring izmeneniy v okruzhayushchey srede , a takzhe predostavleniye i organizatsii resursy v pravil'nom napravlenii .
 
 


velichiny

TOL rukovodstvuyetsya sleduyushchimi obshchimi tsennostyami :
        - Otnosit'sya ko vsem s chestnost', spravedlivost' i uvazheniye
        - Provodit' nashu deyatel'nost' na samom vysokom urovne tselostnosti
        - Otkrytyye kommunikatsii, tyazhelaya rabota , i razumnomu upravleniyu finansami
 

missiyaNasha missiya zaklyuchayetsya , chtoby byt' liderom v opredelenii i predostavlenii dostupnym kachestva produktsii i uslug na vyigrat' / vyigrat' osnove , obespechivaya maksimal'noye udovletvoreniye kliyentov , i , cherez nashu kul'turu " obshchego videniya. Obshchiye tsennosti ", chtoby sozdat' dolgosrochnyye otnosheniya s nashimi chlenami , partnerov, partnerov , direktorov , agentov , postavshchikov , kliyentov,mestnykh i mezhdunarodnykh
obshchin.


ประกาศแจ้งให้ทราบ!!

แจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบ เนื่องจากตอนนี้มีการโฆษณาแอบอ้างและนำเอาสำเนาเอกสารใบอนญาตไซเตชของบริษัท Thai Oriental Leather Co., Ltd. ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทไปใช้โฆษณาสินค้าของตัวเองบน facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยที่บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้อนุญาต

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทาง บริษัท ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฆษณาเหล่านัั้น และไม่ใช่สินค้าของบริษัท และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ที่นำเอกสารของบริษัทไปใช้โฆษณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บจก.ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์

 

 

Copyright © 2014, Thai Oriental Leather Co., Ltd. All Rights Reserved.
Engine by MAKEWEBEASY